Alapítvány az Idős Nyugdíjas Villamos
Szakemberek Megsegítéséért


GazdálkodásFelhasználható gazdálkodási keret

  2014 2015
Áthozatal előző évről 686 000 Ft 680 300 Ft
Kamatjövedelem 4 872 600 Ft 5 974 900 Ft
Banki kamat 13 000 Ft 0 Ft
Céladomány 85 000 Ft 0 Ft
Vésztartalék bevonás 0 Ft 500 000 Ft
NCA maradvány 0 Ft 0 Ft
APEH 1% 180 750 Ft 395 560 Ft
Összesen 5 837 350 Ft 7 550 760 Ft

Gazdálkodási keret felhasználása

  2014 2015
Éves segély 1 412 500 Ft 1 272 000 Ft
Gyógyszersegély 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft
Ápolási díj részbeni átvállalása 257 000 Ft 264 000 Ft
Működési költség 970 000 Ft 1 030 000 Ft
MÁK vétel (névértéken felüli ktg.) 877 550 Ft 3 479 400 Ft
Vésztartalék képzése 340 000 Ft 0 Ft
Átvitel következő évre 680 300 Ft 205 360 Ft
Összesen 5 837 350 Ft 7 550 760 Ft

 

Működési tartalék (vésztartalék) bevonásának indoka:
Lejárt MÁK állampapír (2015/A - 2015.02.12) MÁK állampapír-vásárlást tett és tesz szükségessé.

Részleges pótlásra a vésztartalék keretéből 500 000 Ft-ot tőkésítettünk.

 

Segélyezés részletezése
Rendszeres Éves segély - negyedéves kifizetés - 49 fő (átl. 25 960 Ft/fő)
Rendkívüli Gyógyszersegély (1 300 000 Ft) 41 fő (átl. 31 700 Ft/fő)
Ápolási díj - részbeni havi átvállalása - Vidéki 1 fő 22 000 Ft/hó

Személyre szóló bontások az Alapítvány székhelyén megtekinthetők.SZJA 1% felhasználás2013. évben átutalt SZJA 1% felhasználása

NAV által 2013.11.21-én átutalt 166 444 Ft-ot (saját keretből történő kiegészítéssel - 150 056 Ft) összesen 316 500 Ft-ot 2014. éves segély tavaszi kifizetésére használtuk fel.
Kifizetés: 2014.02.27.

Közlemény (14KOZ) - az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2014. évben átutalt SZJA 1% felhasználása

NAV által 2014.10.27-én átutalt 179 106 Ft-ot, kiegészítve 2014.12.09-én utalt 1 651 Ft SZJA 1%-os maradvánnyal (saját keretből történő kiegészítéssel - 129 743 Ft) összesen 310 500 Ft-ot 2015. éves segély tavaszi kifizetésére használtuk fel.
Kifizetés: 2015.02.23.BeszámolóKettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Mérleg (eFt) 2021 2022
A. Befektett eszközök 95 990 eFt 100 103 eFt
I. Immateriális javak    
II. Tárgyi eszközök    
III. Befektetett pénzügyi eszközök 95 990 eFt 100 103 eFt
B. Forgóeszközök 4 716 eFt 13 228 eFt
II. Követelések 3 eFt 8 568 eFt
IV. Pénzeszközök 4 713 eFt 4 660 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolások 2 692 eFt 2 376 eFt
  Eszközök összesen 103 398 eFt 115 707 eFt
D. Saját tőke 103 167 eFt 102 085 eFt
I. Induló tőke 100 eFt 100 eFt
II. Tőkeváltozás 99 491 eFt 103 067 eFt
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 576 eFt -1 082 eFt
E. Céltartalékok    
F. Kötelezettségek 82 eFt 82 eFt
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 82 eFt 82 eFt
G. Passzív időbeli elhatárolások 149 eFt 13 540 eFt
  Források összesen 103 398 eFt 115 707 eFt

 

Eredménykimutatás 2021 2022
3. Egyéb bevételek 2 737 eFt 2 606 eFt
*-támogatás 2 597 eFt 2 523 eFt
*-adomány 7 eFt  
4. Pénzügyi műv. bevételei 5 050 eFt 3 729 eFt
A. Összes bevétel 7 787 eFt 6 335 eFt
  ebből KHT bevétel 2 737 eFt 2 606 eFt
6 Anyagjellegű ráfordítások 395 eFt 401 eFt
7. Személyjellegű ráfordítások 720 eFt 720 eFt
8. Értékcsökkenés 1 eFt  
9. Egyéb ráfordítások 2 796 eFt

3 067 eFt

10. Pénzügyi művelet ráfordítások 299 eFt 3 229 eFt
B. Összes ráfordítás 4 211 eFt 7 417 eFt
  ebből KHT ráfordítás 2 796 eFt 3 067 eFt
C. Adózás előtti eredmény 3 576 eFt -1 082 eFt
D. Adózott eredmény 3 576 eFt -1 082 eFt
E. Tárgyévi eredmény 3 576 eFt -1 082 eFt

 

 

Tájékoztató adatok:
SZJA 1% 2015. év 396 eFt, 2016. év: 176 eFt, 2017. év: 86 eFt, 2018. év: 65 eFt, 2019.év: 55 eFt, 2021.év: 82 eFt, 2022.év: 194 eFt

 

A beszámolót 2021. évben 103 398 eFt végösszeggel 3 576 eFt eredménnyel a Könyvvizsgáló auditálta és a Belső ellenőrzés elfogadó javaslatára a Kuratórium jóváhagyta.

2017-től a beszámolók könyvvizsgálói auditálás és a Kuratórium jóváhagyása után az OBH Civil Szervezetek Névjegyzékébe kerülnek feltöltésre, elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzekeKözhasznúsági melléklet1. Szervezet azonosító adatai
Bejegyzése Fővárosi Bíróság 6426/PK.61394/1
(1996. december 17.)

Minősítése
  • Kiemelkedően közhasznú szervezet
    (1998. jan. 1 - 2012. jan. 1.)
  • Közhasznú szervezet
    (2012. jan. 1 - 2014. máj. 31.)
    Fővárosi Törvényszék - 77. Pk.61.394/1996/21 (2014. ápr. 18.) végzésével - megerősítette, hogy az alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú szervezet (jogerőre emelkedett 2014. máj. 14. napján)
Besorolása Szociális célú alapítvány
Tevékenysége Rászorult egyének támogatása
Hatáskör Országos hatáskörű szervezet
2. Alapcélú közhasznú tevékenységek
Célkitűzés a villamos szakma - túlnyomó részt 65 éven felüli - rászoruló nyugdíjasainak (elsősorban, de nem kizárólagosan MEE tagok) életkörülmény javítása, segélyezési formában, a rászorultság fennállása esetén, életük végéig (Éves segély, negyedéves kifizetésben) - 65/2001 (IV 13) Korm. rendelet előírásai alapján -
Éves segély forrása alapítványi tőke hozadéka (kamata) - jogi személyek és magánemberek adományai, állampapírban tőkésítve - (Államkincstár lekötött számláján tartva)

Bővebben a Segélyezhetőség menüpont alatt
 

 


 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: elsősorban, de nem kizárólagosan a Magyar Elektrotechnikai Egyesület idős, nyugdíjas, rászoruló tagjainak segélyezése
3.2.a Tevékenységhez kapcsolt közfeladat: 2011. évi CLXXXIX. tv. 13§(8); 23§(4)4 - (5)11
3.2.b Anyagi és szociális célú támogatás
3.3 Célcsoportja: országos - villamos szakterület rászoruló nyugdíjasai
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 fő
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2021. évben kérelem alapján juttatott segélyek, támogatások: 50 fő részére
Segély, ápolási díj átvállalása: Éves-negyedéves kifizetésben: 2 796 eFt


 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés: segély 2020. évben: 
2 848 eFt
2021. évben: 
2 796 eFt
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Kuratórium, Belső ellenőrző Bizottság 2020. évben: 720 eFt 2021. évben: 720 eFt

 

Kiegészítő mellékletek (kapott támogatásokról)
2016. évben: 13 jogi és 1 magánszemély támogatása (vissza nem térítendő típusú) 4 024 664 Ft
Felhasználás: Alapító okirat rendelkezése szerint a támogatási összeg - alapítás kezdetétől - az alapítvány tőkéjét növeli és csak ezek hozadéka használható fel alapítványi célokra. 2016. évi adomány összegét is az Államkincstári alapítványi számlánkon letétbe helyezett évente kamatozó MÁK állampapírba fektettük.
Központi költségvetés támogatása: NAV 1%
2014. év után 2015. évben NAV átutalása 396 eFt. Kiegészítettük  500 eFt-ra, 2016. évi segélyre és 8x22 eFt gondozási költség térítésre használtuk fel. 
2016. év átutalása 179 eFt, felhasználása 2017. évben.

 

7. Közhasznú jogállás megállapítás mutatói
Alapadatok 2020 2021
B. Éves összes bevétel 7 844 eFt 7 787 eFt
C. 1% 55 eFt 140 eFt
G. Korrigált bevétel 7 789 eFt 7 647 eFt
H. Összes ráfordítás 6 068 eFt 4 211 eFt
ebből személyi jellegű 720 eFt 720 eFt
J. KHT ráfordításai 2 848 eFt 2 796 eFt
K. Adózott eredmény 1 776 eFt 3 576 eFt
L. Önkéntesek száma 0 0

Erőforrás ellátási mutató teljesítése
 
Ectv.32.§(4)a Igen
Ectv.32.§(4)b Igen
Ectv.32.§(4)c Nem

Társadalmi támogatottsági mutató teljesítése
 
Ectv.32.§(5)a Nem
Ectv.32.§(5)b Igen
Ectv.32.§(5)c Nem

 

 Segítsen, hogy segíthessünk!Alapítványunk 2019. évben 63 fő részére 2 906 500 Ft segélyt fizetett ki rászoruló nyugdíjasok számára  cégek, magánszemélyek támogatásával.

A támogatottak közül 5 fő nyugdíja nem érte el a 70000 Ft-ot, 9 fő nyugdíja nem érte el a 80000 Ft-ot, további 4 fő  pedig a. 10000 Ft alatti havi nyugdíjjal rendelkezett.

Az Alapító Okirat rendelkezése szerint az éves beérkező támogatásokat tőkésíteni kell, és minden évben a tőke kamatai biztosítják a működés, benne a segélyezés feltételeit. Sajnos, a támogatások összege és az alapítványok részére engedélyezett korlátozott befektetési lehetőségek egyre inkább csökkenő éves kamatokat eredményeznek, így ahhoz, hogy a segélyezést folytatni tudjuk, fokozottan szükségünk van az 1%-os  és egyéb támogatásokra.

Kérjük, hogy adóbevallásuk elkészítésénél gondoljanak a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasokra !

Segítsék munkánkat az 1 % felajánlásával !

Az Alapítvány adószáma: 18084238-1-42Adatkezelési tájékoztató   |   Minden jog fenntartva ©

Created by Babka Gábor